Projekty

BIOTIKA, a.s.

Odvětví: biotechnologická výroba farmaceutických substancí a aktivních farmaceutických ingrediencí (API) prostřednictvím fermentační technologie, výroba konečných lékových forem
Rok investice: 2004 – dosud
Web: www.biotika.sk

Projekt

Cílem projektu je restrukturalizace a následný prodej společnosti strategickému investorovi. Celková restrukturalizace společnosti je realizována s důrazem na vývoj a efektivní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou na bázi fermentační technologie.

1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s.

Odvětví: Nemovitosti
Rok investice: 2004 – dosud
Současná hodnota nemovitostí: 1 000 mil. CZK
Web: www.amista.cz

1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s. (dříve MEI Czech Offices, a.s.) je realitní projekt, který při svém vzniku navazoval na aktivní akcionářskou účast MEI ve společnosti PVT, a.s. Realitní portfolio vlastněné PVT, a.s. odkoupila společnost MEI Czech Offices, a.s. a touto akvizicí získala zastoupení ve všech krajských městech ČR. Poté, co proběhla optimalizace provozu budov, portfolia a jeho struktury, bylo původní portfolio rozšířeno na počet 34 administrativních budovov s celkovou plochou více než 100.000 m2. Portfolio nabízí komplexní nabídku nebytových prostor. Společně s pronájmem je poskytován vysoký standard služeb (recepce, úklid, elektronické zabezpečení, virtuální kanceláře). Vzhledem k výbornému umístění budov v rámci širších center měst, perfektní dopravní dostupnosti, dobrému stavu budov, rozsahu nabízených služeb a kvalitní skladbě nájemců se jedná o velmi vyhledávané budovy s velmi vysokou obsazeností.

Nemovitostní portfolio je spravováno společností MEI Property Services, s.r.o.

Další informace naleznete na www.officesforrent.cz

MEI Property Services, s.r.o.

Odvětví: Asset Management, správa a údržba nemovitostí, provoz zdrojů tepla a dodávka tepla
Rok investice: 2004 – dosud
Výnosy: více než 150 mil. CZK (rok 2013)
Web: www.komercnipronajmy.cz

Společnost MEI Property Services spravuje realitní portfolia v České a Slovenské republice. Společnost nabízí komplexní rozsah služeb při řízení nemovitostních projektů: asset management, provozní řízení a správu budov včetně veškeré administrativní podpory. Společnost spravuje nemovitosti v hodnotě více než 300 mil. EUR. V současné době jsou stěžejními projekty: 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s., Palmer Capital Central European Properties, a.s., a Regionální nemovitosti, s.r.o.

Společnost se zaměřuje na správu administrativních budov kategorie B, situovaných v krajských městech či dalších významných regionálních centrech obou zemí. Celková podlažní plocha spravovaných budov obsahuje přibližně 500,000 m2. MEI Property Services je schopna svou aktivní správou a řízením provozu budov zajistit nadstandardní výkonnost spravovaného majetku.

Property Services SK, s.r.o.

Odvětví: Asset Management, správa a údržba nemovitostí, provoz zdrojů tepla a dodávka tepla
Rok investice: 2005 – dosud
Web: www.komercnipronajmy.cz

Správa a údržba nemovitostí, provoz zdrojů tepla a dodávka tepla v rámci portfolia administrativních budov ve Slovenské republice.

Regionální nemovitosti, s.r.o.

Odvětví: Nemovitosti
Rok investice: 2011 – dosud
Web: www.komercnipronajmy.cz

Nákup portfolia 37 budov od společnosti Telefónica O2 CR, optimalizace provozu budov a následný prodej jednotlivých objektů zájemcům z řad lokálních investorů.

ÚSTÍ DEVELOPMENT, s.r.o.

Odvětví: Development
Rok investice: 2004 – dosud
Současná hodnota nemovitostí: 200 mil. CZK

Informační brožura – Liberecký zámek

Společnost ÚSTÍ DEVELOPMENT je účelově založená společnost za účelem realizace investic do nemovitostí Společnost v současné době vlastní nemovitosti v Ústí nad Labem, Liberci a Jablonci nad Nisou. Většina nemovitostí v portfoliu jsou pronajímány jako kancelářské a nebytové prostory. Společnost je také vlastníkem libereckého zámku, který se nachází v samém centru Liberce

Růženka Residence, s.r.o.

Odvětví: Development
Rok investice: 2007 – dosud

Projekt

Projekt Budovatel představuje projekt nového ubytovacího komplexu, který na pozemku o rozloze 9 455 m2 vznikne rekonstrukcí a dostavbou historického hotelu z 30. let minulého století ve Velké Úpě v Krkonoších.

Původní objekt Budovatel byl postaven kolem roku 1930 jako luxusní hotel s vlastní restaurací a veškerým zázemím. Přibližně od roku 1999 je objekt opuštěný. Projekt plánuje navrátit objektu jeho někdejší využití a spolu s novou přístavbou rozšířit ubytovací hotelové kapacity.

Lokalita

Projekt se nachází přímo ve středu obce Velká Úpa, a to na pravém břehu řeky Úpy při hlavní dopravní komunikaci do Pece pod Sněžkou. Lokalita se vyznačuje skvělou dopravní dostupností z Prahy, Hradce Králové, Liberce, Polska, Německa a dalších míst. Skvělou polohu lokality navíc zanedlouho podtrhne plánovaný rozvoj lyžařských areálů, vleků a tratí v bezprostředním okolí.

Aktuální stav

V současné době se projekt nachází ve fázi příprav.

Pec Development, a.s.

Odvětví: Development
Rok investice: 2006 – dosud
Web: www.pecdevelopment.cz

Projekt

Developerský projekt Vlčice počítá s výstavbou dvou bytových domů na okraji krkonošské obce Velká Úpa, a to v těsné blízkosti města Pec pod Sněžkou.

Lokalita

Umístění projektu na okraji Velké Úpy při pravém břehu řeky přináší vynikající dostupnost centra Velké Úpy a Pece pod Sněžkou. V zimním období pak nabídne snadnou dopravu do lyžařských areálů v Peci a okolí. Velká Úpa – Pec pod Sněžkou je skvěle dostupná z Prahy (vzdálenost 160 km), Německa (vzdálenost hranice cca 120 km) a z Polska.

Aktuální stav

Pro projekt bylo v roce 2006 vydáno územní rozhodnutí. Zahájení realizace bylo zatím odloženo.

Yellow Properties, a.s.

Odvětví: Development
Rok investice: 2008 – 2012
Investice: 125 mil. CZK
Web: www.drahobejlova.cz

Development a výstavba moderního polyfunkčního komplexu s převahou bytové funkce, který je architektonicky propojen s okolní stávající výstavbou převážně průmyslového charakteru. Komerční prostory nacházející se v parteru objektu nabídnou služby nejen budoucím obyvatelům domu ale i blízkému okolí. V ostatních podlažích objektu se bude nacházet 86 bytových jednotek o velikostech od 1+kk do 4+kk, většina bytů bude mít vlastní terasu nebo balkón. Podzemní parking pod nově budovanými objekty nabídne 78 parkovacích stání.

Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2010, stavební povolení bylo vydáno v září roku 2011. Stavba začala v lednu roku 2012.

Projekt byl součástí fondových aktiv, které MEI v roce 2012 prodala skupině Palmer Capital.

Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V.

Odvětví: Nemovitosti
Rok investice: 2003 – 2012
Současná hodnota nemovitostí: 60 mil. EUR
Web: www.palmercapital.nl

Tento realitní fond vlasní nemovitosti v České republice a na Slovensku. Fond je od roku 2003 kótován na burze cenných papírů NYSE Euronext v Amsterdamu. Po prodeji správy fondů MEI v Nizozemsku byl fond v roce 2012 přejmenován z MEI-Real Estate N.V. (MERE) na Palmer Capital Emerging Europe Property Fund N.V. Fond investuje do portfolia komerčních nemovitostí diverzifikovaného dle typu, velikosti, umístění a třídy. Dominantním typem nemovitostí jsou administrativní budovy Aktuálně se jedná o téměř 155.000 m2 nebytových prostor v 18 komplexech budov v České republice (Praha, Brno) a na Slovensku (Bratislava, Košice).

Po prodeji aktiv a projektů skupině Palmer Capital v roce 2012, zůstala MEI významným minoritním akcionářem fondu.

Palmer Capital Central European Properties, a.s.

Odvětví: Nemovitosti
Rok investice: 2008 – 2012
Současná hodnota nemovitostí: 1 600 mil. CZK

Společnost Palmer Capital Central European Properties, a.s. se v roce 2008 stala vlastníkem 69 převážně administrativních budov, které byly koupeny od společnosti Telefónica O2. Administrativní budovy jsou umístěny ve všech krajských městech a také v dalších významných regionálních centrech České republiky. Jedná se o 265.000 m2 nebytových prostor a další desítky tisíc metrů čtverečních využitelných pozemků. Budovy jsou díky své velmi kvalitní poloze, dobrému standardu vybavení a nabídce poskytovaných služeb velmi zajímavé pro komerční pronájmy ze strany podnikatelských subjektů i pro umístění pracovišť orgánů veřejné správy.

Správa a údržba nemovitostí je poskytováná společností MEI Property Services, s.r.o.

Úvaly Development, s.r.o. / Hostín Development, s.r.o.

Odvětví: Development
Rok investice: 2007 – 2012
Investice: 10,000,000 EUR
Web: www.bydleniuvaly.cz

Akvizice 690 000 m2 pozemků v Úvalech. Cílem projektu je vytvořit novou moderní městskou část.

Změna územního plánu 1. fáze projektu byla vydána v dubnu roku 2009 a na 2. fázi v květnu 2010. Územní studie byla schválena zastupitelstvem města Úvaly v květnu 2009 a územní rozhodnutí pro 1 fázi projektu bylo vydáno v prosinci roku 2009.

Projekt byl součástí fondových aktiv, které MEI v roce 2012 prodala skupině Palmer Capital.

ISAN Radiátory, s.r.o.

Odvětví: Výroba radiátorů
Rok investice: 2005 – 2014
Investice: 525,000 EUR
Web: www.isan.cz

ISAN Radiátory s.r.o. je největší výrobce koupelnových trubkových radiátorů v České republice exportující 90 % své produkce do zahraničí, především do zemí Evropské Unie. Dodává bohatý sortiment koupelnových radiátorů, sálavých konvektorů, lamelových radiátorů, podlahových konvektorů a článkových radiátorů.

Podíl ve společnosti ISAN Radiátory, s.r.o. byl prodán firmě AMTEX B.V.

OSTROJ a.s.

Odvětví: Výroba důlních zařízení
Rok investice: 2008 – 2013
Investice: 754,000 EUR
Web: www.ostroj.cz

Společnost OSTROJ a.s. je významný výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů s více než 60-ti letou tradicí výroby a rovněž je schopen „na klíč“ kompletně vybavit porub včetně odtěžení metodou Longwall.zkušeností, což ji řadí mezi tradiční dodavatele.

MEI prodala svůj podíl ve společnosti OSTROJ a.s. v roce 2013.

PARAMO, a.s.

Odvětví: Rafinerie
Rok investice: 2003 – 2007
Investice: 3,225,000 EUR
Web: www.paramo.cz

MEI vlastnila 14,5% akcií společnosti. PARAMO, a.s. je známým výrobcem paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů.

V roce 2007 MEI prodala svůj podíl majoritnímu akcionáři společnosti PKN Orlen za 9 mil. EUR.

SLOVNAFT, a.s.

Odvětví: Rafinerie
Rok investice: 2001 – 2007
Investice: 14,325,000 EUR
Web: www.slovnaft.sk

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány s výnosem 45%. SLOVNAFT, a.s. se sídlem v Bratislavě, je rafinérsko-petrochemická společnost s ročním zpracováním 5,5 - 6 miliónů tun ropy. Společnost kromě výroby, skladování, distribuce a velkoobchodního prodeje výrobků z ropy disponuje největší maloobchodní sítí v rámci Slovenské republiky. Ta je zaměřená na prodej paliv a maziv a na poskytování široké škály služeb motoristům.

ČKD Praha DIZ, a.s.

Odvětví: Strojírenství
Rok investice: 2000 – 2007
Investice: 2,500,000 EUR
Web: www.ckddiz.cz / www.ckd.cz

MEI byla dlouholetým minoritním akcionářem společnosti ČKD Praha DIZ, a.s. Společnost je dodavatel technologických investičních celků nebo jejích částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v oblastech plynárenství a ropného průmyslu, energetiky, infrastruktury a ekologie. ČKD PRAHA DIZ, a.s. je členem holdingu ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

V roce 2007 MEI prodala 39,55% akcií ČKD Praha DIZ, a.s. a 4% akcií společnosti ČKD Praha HOLDING, a.s. majoritnímu akcionáři. Akcie byly prodány s výnosem 100%.

Severočeské doly, a.s.

Odvětví: Těžba hnědého uhlí
Rok investice: 1998 – 2006
Investice: 200,000 EUR
Web: www.sdas.cz

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina a působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. Jediným akcionářem a největším odběratelem je elektrárenská společnost ČEZ, a.s.

PVT, a.s.

Odvětví: Informační technologie
Rok investice: 2003 – 2004
Investice: 21,500,000 EUR
Web: www.asseco.com

PVT, a.s., byla vedoucí firmou v oboru informačních technologií a systémových integrací v České republice. MEI realizovala v konsorciu s investiční skupinou J&T a polskou Prokom Software S.A. restrukturalizaci společnosti. Stěžejní IT business byl následně prodán strategickému investorovi Prokom Sofware S.A. Většina nemovitostí byla odkoupena společností MEI Czech Offices. V roce 2004 byly akcie prodány s výnosem 45%.

Metrostav, a.s.

Odvětví: Stavebnictví
Rok investice: 2001 – 2002
Investice: 2,100,000 EUR
Web: www.metrostav.cz

METROSTAV a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Působí ve všech oborech stavebnictví na celém území České republiky s těžištěm v Praze. V unikátním segmentu podzemního stavitelství má dominantní postavení.

MEI koupila v roce 2001 přibližně 10% akcií společnosti Metrostav, a.s. V roce 2002 byly akcie prodány s výnosem 78%.

Hutní montáže, a.s.

Odvětví: Strojírenství
Rok investice: 2002 – 2005
Investice: 750,000 EUR
Web: www.hutni-montaze.cz

Hutni Montáže, a.s. měly při svém založení za hlavní cíl vytvořit výrobní kapacitu pro hutnické strojírenství a těžký průmysl. Výrobní program zahrnoval výrobu železných konstrukcí pro vysílače, mosty, chemičky, elektrárny, cementárny atd. Společnost měla mnoho dceřiných společností, kde nejdůležitějšími byly Mostárna Hustopeče a.s. a Hutní stavby a.s.

MEI byla součastí konsorcia vedené skupinou Jet Investment, které provedlo restrukturalizaci společnosti s následným prodejem strategickému investorovi.

SLOVAKOFARMA, a.s

Odvětví: Farmaceutický průmysl
Rok investice: 2003 – 2004
Investice: 2,650,000 EUR
Web: www.zentiva.cz

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány v roce 2004 s výnosem 68%. SLOVAKOFARMA a.s. byla slovenskou farmaceutickou společností, která dala spojením s českými Léčivy a.s. vzniknout větší a silnější společnosti Zentiva, která dodnes úspěšně působí na českém a hlavně mezinárodním trhu léčiv (převážně CEE). Zentiva je členem globální farmaceutické skupiny SANOFI.

SILON, a.s.

Odvětví: Výrobce polyesterových vláken a kompaundů
Rok investice: 2000 – 2004
Investice: 400,000 EUR
Web: www.silon.cz

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány s výnosem 200%. SILON navrhuje, vyrábí a prodává účinné kompaundy na bázi polyolefinů a polyesterová vlákna pro použití ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, pro hygienické a lékařské aplikace a obecné zpracování.

VINIUM a.s.

Odvětví: Výroba a distribuce vína
Rok investice: 2001 – 2003
Investice: 900,000 EUR
Web: www.vinium.cz

Moravská vinařská společnost s historií sahající až do roku 1936 s vinicemi o rozloze 2500 ha. Do portfolia patří vinice v následujících podoblastech: velkopavlovická, mikulovská, znojemská a slovácká.

MEI byla součastí konsorcia vedené skupinou Jet Investment, které provedlo restrukturalizaci společnosti s následným prodejem strategickému investorovi. V projektu bylo dosaženo výnosu 68%.

GUMOTEX, a.s.

Odvětví: Gumárenství
Rok investice: 1999 – 2003
Investice: 900,000 EUR
Web: www.gumotex.cz

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány s výnosem 130%. GUMOTEX patří mezi největší české výrobce měkčených polyuretanových pěn. Důležitou roli hraje i v oblasti gumotextilních materiálů. Známá je zejména výrobou pohodlných matrací pro zdravé spaní, kvalitních nafukovacích člunů a dalších výrobků pro sport a volný čas.

Česká gumárenská společnost, a.s.

Odvětví: Gumárenství
Rok investice: 1999 – 2003
Investice: 2,000,000 EUR
Web: www.cgs.cz

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány s výnosem 125%. Česká gumárenská společnost je společnost holdingového charakteru s komplexním portfoliem gumárenské výroby v České republice. Nosnými podniky celé skupiny jsou firmy MITAS a RUBENA, které vyrábějí širokou škálu pneumatik, duší a výrobků z technické pryže.

TEROSIL, a.s.

Odvětví: Výroba křemíkových desek a monokrystalů křemíku
Rok investice: 1999 – 2003
Investice: 250,000 EUR
Web: www.onsemi.com

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Terosil byl výrobcem křemíkových desek a monokrystalů křemíku pro použití v polovodičovém průmyslu. Společnost je nyní součástí skupiny On Semiconductor Inc.

Českomoravský len, a.s.

Odvětví: Výroba dřevovláknitých desek
Rok investice: 2000 – 2002
Investice: 625,000 EUR

Českomoravský len je společností sídlící v městě Humpolci, která byla založena jako výrobce lněného vlákna a souvisejících produktů. Postupně začala společnost vyrábět také dřevotřískové desky, MDF a začala také vyvíjet a vyrábět stroje pro zpracování lnu. Strategií bylo získat ve společnosti většinový podíl a prodat různé součásti společnosti odděleně různým investorům.

MEI byla součastí konsorcia vedené skupinou Jet Investment, které provedlo restrukturalizaci společnosti s následným prodejem strategickému investorovi. V projektu bylo dosaženo výnosu 100%.

Železniční stavitelství Praha a.s.

Odvětví: Stavebnictví
Rok investice: 1998 – 2001
Investice: 200,000 EUR
Web: www.ips.cz

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány s výnosem 250%. Železniční stavby Praha se specializovaly na stavby a údržbu železniční infrastruktury a později také na pražské podzemní metro. Společnost je nyní součástí skupiny Skanska.

Kaolin Hlubany, a.s.

Odvětví: Výroba surového a rafinovaného kaolinu
Rok investice: 1997 – 1999
Investice: 250,000 EUR
Web: www.sibelco.com

MEI vlastnila minoritní podíl akcií společnosti. Akcie byly prodány s výnosem 90%. Kaolin Hlubany je jedním z největších výrobců surového i rafinovaného kaolinu ve střední Evropě s výrobou umístěnou asi 100 km západně od Prahy. Hlavními odběrateli jsou společnosti vyrábějící porcelán, sanitární keramiku, odolné a běžné dlaždice.

V roce 1999 byla společnost prodána skupině WBB Group sídlící v západní části Německa. V současné době je firma součastní belgické skupiny s globální působností SIBELCO.