Právní upozornění

Právní upozornění

Společnost Middle Europe Investments, a.s., stejně jako jiné společnosti založené a existující podle právního řádu České republiky, Slovenské republiky nebo právního řádu Nizozemského království prezentované na stránkách www.mei.cz, nejsou obchodními společnostmi založenými za účelem poskytování investičních služeb v oblasti kapitálového trhu ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, ani subjektem kolektivního investování ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění, ani poskytovatelem obdobných služeb ve smyslu jiných platných právních předpisů České republiky, a to ani na území České republiky, ani na území jiného státu.

Veškeré údaje, informace a odkazy uvedené na stránkách www.mei.cz mají výhradně informační charakter a jsou poskytování výlučně za účelem prezentace skupiny Middle Europe Investments.